Julkort 2004

I ett litet innerkuvert ligger 11 isärklippta verser av Viktor Rydbergs "Tomten". Det är allt.

Rödmarkerad numrering av verser fanns naturligtvis inte och heller inte den gula texten.

Lite klurigt. Idé på lösning är så här.

1. Konstigt, massor av stavfel.
2. Sortera verserna.
3. De saknade bokstäverna är viktiga. =>   skrivebrevtilltomtenatlingepunktse
4. Email till tomten@linge.se gav ett uppmuntrande svar och en ny text:

Den lille mannen satt ensam på julafton vid sitt fönster och tänkte på de sista 14 åren av sitt liv som han hade varit ensam. Han tänkte tillbaka på allt han hade varit med om. Riktigt ensam var han ju inte, katten hade han, en så’n där med nio liv.
Han var född precis efter kriget, närmare bestämt 1919, fem år gammal kom han med sina föräldrar till Sverige. Det gick ett år, familjen rotade sig snabbt. Livet var ganska enkelt i den lilla svenska småstaden.
Fyllda 20 och nästan myndig, oroades han för krigshotet och emigrerade med ett dussin vänner och bekanta till USA. Det blev många år under svåra omständigheter, det var depression och svårt att få jobb.
Nästan utan pengar försökte han råna en civil polis under pistolhot, bytet blev 9 dollar. Han blev fast på fjorton röda sekunder och fick sitta av 7 år och fem månader i fängelse. Han följde fängelsets regler till punkt och pricka, och blev frisläppt nitton månader i förtid. Under fängelsetiden läste han språk, hela fem stycken; franska, tyska, spanska, ryska och till och med arabiska.
Och nu satt han där, ensam på julafton vid sitt fönster och tänkte på de sista åren av sitt liv som han hade varit ensam. Riktigt ensam var han ju inte, katten hade han.

5. Konstigt, det är alldeles för många siffror.
6. Varje siffra ger en bokstav i alfabetet  =>  nisse@linge.se

Svar:   GRATTIS - GOD JUL & GOTT NYTT ÅR    (hoppas att inte hela helgen är sabbad)